نهی از منکر یا سوت زنی

گروه ویدئو الف،   3980605060

باید یاد بگیریم وقتی رشوه یا فسادی را در مجموعه‌ای دیدیم فورا آن را گزارش دهیم این همان قانون سوت زنی است که بخشی از مبلغ کشف شده را به اطلاع دهنده، هدیه می‌دهند.

آخرین عناوین