افتتاح « باغ و دریاچه هنر »

گروه عکس الف،   3980527120

« باغ هنر » و « دریاچه هنر » در اراضی گردشگری عباس آباد تهران صبح روز يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ با حضور پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد./فارس

افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »افتتاح « باغ و دریاچه هنر »
ابر آروان

آخرین عناوین