دیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجان

گروه عکس الف،   3980512099

شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان ظهر شنبه 12 مرداد با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدار و گفتگو کرد./فارس

دیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجاندیدار وزرای اقتصاد ایران و آذربایجان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین