صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398

گروه عکس الف،   3980328168

صحن علنی مجلس صبح 28 خرداد 1398 به ریاست علی لاریجانی برگذار شد. در این جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با حضور در مجلس توضیحاتی در مورد حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات ارائه داد./ عکس از فارس

صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398صحن علنی مجلس / 28 خرداد 1398

عناوین مرتبط

آخرین عناوین