نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه

گروه عکس الف،   3980327118

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه، امروز دوشنبه (۲۷ خرداد) در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است./ عکس از میزان

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایهنهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه

عناوین مرتبط

آخرین عناوین