دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه

گروه عکس الف،   3980226043

نمایندگان تشکل‌های دانشجویی عصر چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 با حضور در حوزه ریاست قوه قضاییه با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کردند./ عکس از مهر

دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییهدیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه

آخرین عناوین