برای خلبانی که نیست!

سید احسان خاندوزی*،   3970703154 ۴۳ نظر، ۶ در صف انتشار و ۲۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
برای خلبانی که نیست!

مخاطب این نوشته، سکاندار اداره امور اجرایی کشور است، خلبانی که گاه گمان می‌رود در چنین تکانه خطیری، اقتصاد را روی حالت خودکار (اتوپایلوت) گذاشته است...

مطالعات بین المللی در حوزه شکنندگی و آسیب پذیری موید این است که بیش از آنکه شدت شوک وارده بر اقتصاد موثر باشد، توان قبلی کشور و نوع واکنش تصمیم‌گیرندگان اقتصاد است که نتیجه شوکی مثل تحریم را تعیین می‌کند.شرایط شش ماه اخیر ایران، مصداق جدیدی است بر یافته مطالعات فوق.

به بیان دیگر علیرغم ده‌ها راه خروج که از سوی کارشناسان ارائه شده است، نوع واکنش فوق‌العاده ضعیف و عجیب دولت صد برابر بیش از شدت تحریمهای شروع نشده اثر داشته و دارد.

در این ماه‌ها تلاش زیادی برای اقناع مقامات دولت و غیردولت درخصوص لزوم اصلاح ساختار سیاستگذاری در مقابله با تحریم صورت گرفته است. وضع کنونی، محصول «این نظام» سیاستگذاری است تا این نظم دیگرگون نشود، وضع بهتر نمی‌شود. چندین جلسه که نگارنده در آنها حضور داشته، قطره‌ای از دریای تلاشهاست، اما ظاهرا همه راه‌ها به یک مقام ختم می‌شود.

مخاطب این نوشته، سکاندار اداره امور اجرایی کشور است، خلبانی که گاه گمان می‌رود در چنین تکانه خطیری، اقتصاد را روی حالت خودکار (اتوپایلوت) گذاشته است.

مساله «اول» این ماه های اقتصاد ایران یکی دو اشتباه در سیاست پولی، ارزی، تجاری نیست که وارد جزئیات تخصصی آن شویم (هرچند در فرصتهای دیگر به استحضار برخی مسئولان رسانده‌ام)، مساله پاشیدن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است... و با کام تلخ باید بگویم چه خبری بهتر از این، برای تحریم‌کنندگان؟ نه ستاد مشترک ما و نه فرماندهان ما، هیچکدام در نبرد امروز آنچنان که باید کار و تدبیر نمی‌کنند، حتی در خصوص سلامت و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سطوح بالا تردید وجود دارد و مردم این واقعیت را می فهمند، از همین روست که مدام می پرسند چه خواهد شد؟

روسیه، ترکیه و برخی اقتصادهای دیگر نیز با درجاتی کمتر درگیر فشار اقتصادی ایالات متحده علیه آنها هستند و ارزش پولی ملی آنها کاهش یافته اما وقتی مجموع واکنشهای سیاستی سریع و نسبتا هماهنگ آن دولتها را می بینیم این تصویر به جامعه خود و ناظر خارجی منتقل می شود که تیم جدی و باعزم و مقتدری، صبح و شب مشغول خنثی کردن فشارها و بهبود اوضاع هستند، در نتیجه چشم انداز ماه های بعد نزد فعالان اقتصادی و توده مردم چندان رو به وخامت و غیرقابل کنترل نیست.

در آنجا کمتر کسی از سقوط عجیب ارزش پول ملی در آینده و ابرتورم و کمیابی کالاها صحبت می کند. اگر چنین تصویرسازی هایی در جامعه ایران پذیرش می یابد ریشه را باید در علامت دهی ناخودآگاه رفتار دولتمردان جستجو کرد.

تصویر ذهنی (image) فعالان اقتصاد از آینده که در تعیین مسیر اقتصاد فوق‌العاده مهم است، عمدتا با نگاه به قدرت واکنش نظام سیاستگذاری داخلی شکل می‌گیرد، هرچند القای شدت فشار خارجی و سایر عوامل نیز موثر اند. سیاستگذاری اقتصادی که بی نظم و پاشیده باشد، هر تصویر سیاهی توان نشستن بر ذهنها را خواهد داشت.

وجوه پاشیدن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی:

اول: فرماندهان اقتصاد ایران در ضعیف ترین حالت ممکن‌اند

• اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی که وزیر ندارند (هرچند وزیر اقتصاد پیشین آنگاه که بود جزو ضعیفترین وزرای اقتصاد تمام سالهای گذشته محسوب می شد)، با شایعات این روزها وزارت صنعت و تجارت هم دست کمی از دو وزراتخانه قبل ندارد، از رئیس سازمان برنامه مدتهاست خبری نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم تازه از راه رسیده و مشغول فوریتهای روزمره (عمدتا ارز) یا تغییرات درون سازمانی است.

هر از گاهی از معاون اول یا معاون اقتصادی رئیس جمهور تحرکی دیده می‌شود که قاعدتا این مقامات هم باید به یک وزیر یا شوراهای عالی (که در ادامه می آید) منتقل نمایند.

دوم: ستاد مشترک اقتصاد که می‌توانست جبران کننده بخشی از مشکل باشد نیز حال و روز بهتری ندارد

• دبیرخانه شورای امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه که تجربه دوره قبلی تحریم ها را داشتند اکنون از سوی دولت نقش جدی به آنها سپرده نشده است، شورای اقتصاد در وضعیتی مشابه انحلال است، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که در سال جدید به راه افتاد، نه دبیرخانه منسجم و منظمی دارد که پیش دستورها و پیگیری مصوبات را با یک تیم قوی کارشناسی انجام دهد و نه غیر از دو سه جلسه، تصمیم اقتصادی قاطع و موثری گرفته است.

سوم: گسیختگی محتوایی را نیز باید به ابعاد مشکلات صوری نظام تصمیم‌گیری افزود

• تدابیر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد، چارچوب نظری و سیاستی مشابهی ندارند و تلاشی که هفته‌های گذشته توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه انجام شد، برنامه مورد اجماع دستگاه های اجرایی و مصوب در کلیت دولت نیست.

اساسا نقشه اصلاحات اقتصادی و پلن A و B سیاستها با چه منطقی نوشته و پشتیبانی می‌شود؟ سازگاری سیاست ارزی با سیاست تجاری کشور و هماهنگی این دو با سیاست بودجه‌ای، چشم‌انداز درآمدهای دولت (نفت و مالیات و استقراض) و هزینه‌ها و همچنین هماهنگی با سیاست پولی – اعتباری توسط کدام مرجع چک می شود؟

با چشم انداز تورم و رکود در پایان سال 1397، چه بسته‌ای برای طرف عرضه و تقاضای اقتصاد و برای تور پوشش فقراء باید تدارک دید؟ تضمین عرضه کالا و عدم کمیابی در بازارها مستلزم چه سیاستهایی در بخشهای دیگر اقتصاد است؟ و پرسشهایی از این قبیل.

چهارم: از هم گسیختن تقسیم کار و پاسخگویی در نظام سیاستگذاری بخش دیگری از مشکل اصلی است

• اگر دستگاه‌ها در خصوص مسائل اصلی تحت مدیریت خود مسئولیت نپذیرند و به اصلاح سریع آن اهتمام نداشته باشند، حتی مشخص بودن فرمانده و کار ستادی نیز راه به جایی نخواهد برد.

یک دلیل که سیاست غلط ارزی از نیمه فروردین تا نیمه خرداد اصلاح نمی‌شود آن است که هیچ نهادی پاسخگوی مصوبه فرودین نیست. حتی امروز نیز بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی قائل‌اند که اصل سیاست ارزی، از جای دیگری در دولت به بانک مرکزی ابلاغ می شود (شاهد هم سخنان رئیس کل سابق است).

رئیس بانک مرکزی را می‌توان به دلیل سیاستهای غلط توبیخ و برکنار کرد اما وقتی «تصمیم دولت» پایه یک سیاست ذکر می‌شود، چه کسی باید مسئولیت پایش میزان توفیق و اصلاح سیاست را بپذیرد؟

آیا رانتهای فاجعه‌بار بورس کالا زودتر از اینها قابل اصلاح نبود؟ رسیدگی به وضعیت بازار موبایل و خودرو و غیره چرا اینقدر با تاخیر فرساینده روح مردم انجام می‌شود؟ شناسایی انبارها و احتکارها و سایرین به چه سرانجامی رسید؟

در سایر ابعاد نبرد اقتصادی، مسئولیت و پاسخگویی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت صمت و دیگران به طور مشخص تحقق چه هدف و اعداد و ارقامی است؟
تا این نکات به نظر ساده و بدیهی در «نظام تصمیم‌گیری اقتصاد» حل نشود، نوبت به مسائل محتوای سیاستگذاری و مناقشه‌های تخصصی نمی‌رسد.

با این آرایش غیرجنگی، سوگمندانه باید گفت نتیجه جنگ اقتصادی نیز قابل حدس زدن است... هنوز دیر نشده و چشم اهل این ملک و آئین به دست شماست.

*عضو هیات علمی دانشگاه

گوشی شاپ الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

۲۸ مهر ۱۳۹۷گارد بسته مسئولان در استفاده از ابزارهای ویژه جنگ اقتصادی/ شیاطین باهوش اقتصاد در بازار مالی
۲۲ مهر ۱۳۹۷نیویورک‌تایمز: ترامپ در هدفش برای ناآرام کردن ایران با تحریم موفق نمی‌شود
۲۱ مهر ۱۳۹۷اقتصاد ایران؛ بانک‌ها و راه مقابله با تحریم
۱۶ مهر ۱۳۹۷تصور مثبت از دموکرات‌ها چقدر با حقایق تاریخی همخوان است؟
۱۵ مهر ۱۳۹۷محسن رضایی: می‌توان جنگ اقتصادی را با ایمان مردم، توکل خدا و حمایت دولتمردان پشت سر گذاشت
۱۴ مهر ۱۳۹۷ چرا پروژه ناامید کردن ملت ایران، در حال شکست خوردن است؟
۱۴ مهر ۱۳۹۷کوشکی: در جنگ اقتصادی هستیم اما قوه قضائیه پتروشیمی‌های متخلف را نصیحت می‌کند  
۱۲ مهر ۱۳۹۷مصری: اجازه ندهیم دشمن با یک قوطی رب گوجه مسئله روانی ایجاد کند
۶ مهر ۱۳۹۷ فقدان سفیر، توسعه تجارت را کٌند می‌کند/ ۵ کارشناس اقتصادی عازم سفارتخانه‌ها می شوند
۳ مهر ۱۳۹۷آمریکا علیه چین؛ ترامپ جنگ اقتصادی را به حوزه نظامی کشاند
۳ مهر ۱۳۹۷دهقان: در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا از گذشته قوی تر هستیم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷جهانگیری: بخش خصوصی، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

ناشناس۵۶۳۵۳۴۰۶:۲۸:۴۰ ۱۳۹۷/۷/۴
متاسفانه به نظر میرسد هنوز کارشناسان و مدیران و تحلیلگران داخل کشور به خطر عظیمی که از ناحیه ترامپ و تیم بالا اورده شده او با هدف فشار به ایران واقف نیستند و تصور فشارهای سابق را دارند در حالیکه جنس این پروژه و تیم با تمام موارد فشار چهل گذشته به صورت اساسی متفاوت است و دلسوران میهن باید متوجه شوند هر روز تاخیر در درک این خطر بزرگ هزینه برای کشور را به مراتب بالا تر میبرد و امید بستن به موضع گیریهای اروپا و حتی روسیه و چین نه تنها کمکی به تضییعف سیاستهای ضد ایرانی این تیم در امریکا نمی نماید بلکه انها را مصمم تر و جری تر در پیشبرد برنامه خود علیرغم میل و فعالیتهای اروپا و چین میکند. خلاصه موضع گیریهای این دو روز ترامپ و پمپئو و بولتون علاوه بر تحریمهای سنگین از امادگی انها برای اغاز اجرای عملیات ایذایی بر علیه منافع و نیروهای طرفدار ایران از سوریه تا عراق و یمن و خلیج فارس از همان جنس عملیات ایذایی جنگ نفتکشها و سکو های دریایی در ششماه منتهی به اتمام جنگ در تیرماه ۶۷ دارد. وقت تنگ است و برای نجات کیان میهن و نظام نیاز به فداکاریهای عظیم در گفتار و عمل برای عقب راندن این شر داریم.وقت تنگ است
ناشناس۵۶۳۷۴۵۰۹:۳۱:۵۴ ۱۳۹۷/۷/۴
کسی رو که خودشو زده به خواب نمیشه بیدار کرد
ناشناس۵۶۳۸۷۰۱۰:۳۶:۴۸ ۱۳۹۷/۷/۴
دوباره شروع کردید؟؟؟!!! عین همین حرف ها را برای به نتیجه رساندن برجام گفتید ..... باز هم همان مسیر را برویم ؟؟؟!! بابا خیانت تا کی ؟
ناشناس۵۶۴۱۲۵۱۲:۳۹:۲۲ ۱۳۹۷/۷/۴
یه تریلی از رو به رو داره خلاف میاد به سمت ما. تو مسیری که حق ماست. ما هم با پراید داریم میریم تو مسیر خودمون. حالا باید بگیم اون باید بره کنار و ما به مسیرمون ادامه بدیم؟
ناشناس۵۶۴۴۶۸۱۴:۱۹:۰۵ ۱۳۹۷/۷/۴
متاسفانه مسئولین اشرافی و اهالی بزن برقص علیرغم اینکه ماشینهای میلیاردی سوار می شوند و به مردم خودشان فخرفروشی میکنند ولی در مقابل بیگانگان بیماری خود پراید پنداری دارند. ولی قابطه مردم ایران که حتی توان خریدن پراید را ندارند ولی در مقابل دشمنان از تانک هم مستحکم تر هستند.
ناشناس۵۶۵۵۵۴۲۲:۰۱:۱۳ ۱۳۹۷/۷/۴
معمولا هروقت ما رفتیم کنار و این تریلی از کنار ما رد شده دیدیم فقط یه ژیان بوده که چراغ و بوغ تریلی رو داشته. تازه بیشتر که دقت کردیم دیدیم بابا اینی که ما سواریم سمند بوده.
ناشناس۵۶۴۵۲۰۱۴:۳۶:۲۳ ۱۳۹۷/۷/۴
نه دادش! مشکلات ما حاصل مسئولانی است که به جای پرداختن به مشکلات مردم تمام همتشان کنسرت و رفع حصر شده است. فداکاری عظیم این است که مدیران اشرافی و ناتوان و ناکارآمد، جای خود را به مدیران مردمی و کارآمد بدهند ، که بجای پرداختن به حاشیه ها به حل مشکلات مردم بپردازند
ناشناس۵۶۵۴۷۳۲۰:۴۶:۳۷ ۱۳۹۷/۷/۴
راه کار هدف والا را باید رفاه مردم و پیشرفت مملکت باز تعریف کرد و صرفا در این راستا حرکت کرد.
ن.د۵۶۳۵۳۸۰۶:۳۸:۵۶ ۱۳۹۷/۷/۴
بدونه شک دولت را مجموعه ای افراد نالایق اداره می کنند و گوششان به توصیه هیچ کارشناسی بدهکار نیست. البته این رویه سالهاست در کل ساختار حاکمیت ریشه دوانده.اصولا سیاستمداران و مسئولان کشور ما علاقه وافری به استفاده از پنبه در گوش دارند.به حرف هیچ متخصصی گوش نمی دهند تمایل ندارند که دردها را قبل اینکه کاری نشه و به استخوان نرسه درمان کنند. سیاست یک علم و تخصص است . چند درصدمسئوولان ما سیاست خوانده اند؟ چند درصد مسئوولان ما در درون حزب از نظر سیاسی پخته شده اند؟ وقتی کسی در جائی قرار می گیرد که تخصص آن کار را ندارد و علم آن را بلد نیست انتظار ویرانگری انتظار نابجائی نیست. مسئوولین ما این کاره نیستند .فقط برای ملت مشکل روی مشکل می افزایند.کار را به جائی می رسانند که تنها راه حل نوشیدن جام زهر است. کسی که پیشگیری نمی کند باید تن به درمان تلخ هم بدهد.
ناشناس۵۶۳۵۴۴۰۶:۴۷:۳۶ ۱۳۹۷/۷/۴
من فکر کنم سکان این هواپیمای از کار افتاده دست خلبانش نیست بلکه دست اطاق کنترل است. بیچاره مسافران این پرواز که قربانی خو اهند شد.
ناشناس۵۶۳۵۶۹۰۷:۲۲:۱۳ ۱۳۹۷/۷/۴
این معضلات سالهاست که تو مملکت هست. اما آنچه مهمه اینه که تا قفل و انسداد سیاست خارجی این مملکت گشوده نشه قفلهای اقتصادی آن گشوده نخواهد شد.
ناشناس۵۶۳۷۳۹۰۹:۲۹:۵۵ ۱۳۹۷/۷/۴
بارها رهبر انقلاب فرمودن راه پیشرفت از لوزان و وین و نیویورک نمیگذره فقط با اتکا به توانایی داخلی میشه پیشرفت کرد حالا شما هی بگید انسداد روابط خارجی...کدوم خارجی برای ما دل میسوزونه؟شما منتظر باش خارجی هد بیان اقتصاد ما رو درست کنند.
ناشناس۵۶۳۷۸۴۰۹:۴۸:۲۲ ۱۳۹۷/۷/۴
خب پس بگو توان داخلی را بکار بگیرن پس چرا معطلن .. این حرفا فقط شعاره ..
ناشناس۵۶۴۹۹۴۱۶:۵۴:۲۶ ۱۳۹۷/۷/۴
امسال شما با رای اشتباه به روحانی سکان اداره کشور رو به عاشق خارجی دادید.
ناشناس۵۶۵۵۶۶۲۲:۰۳:۵۵ ۱۳۹۷/۷/۴
دوست عزیز این بنده خدا چیکاره ست که بگه من و شما باید پای صندوق رای اینو بگیم
ناشناس۵۶۳۷۹۶۰۹:۵۵:۲۲ ۱۳۹۷/۷/۴
عزیز دل برادر کدام توانایی داخلی .شما یک نگاه به صنایع ما بنداز.سرانجام این همه حمایت از خودروسازان چه شد؟.
ناشناس۵۶۵۰۵۰۱۷:۱۳:۴۷ ۱۳۹۷/۷/۴
فقط تاسف بسیار از این خودباختگی و غربزدگی... همین شماها هستید که با بزدلی و هجوم به بازار سکه و ارز این چنین وضعی را رقم زده اید کاش ذره ای وطن پرستی داشتید و این قدر خودباخته نبودید.
علی۵۶۳۸۶۶۱۰:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۷/۴
فقط نگاهی به امار اختلاسها و دزدی از صندوقهای مالی و بانکها و افزایش قیمت ارزاق را در سالهای گذشته نشان از نبود اراده لازم برای اصلاح و ناتوانی مدیران برای اصلاح است .
ناشناس۵۶۳۹۶۱۱۱:۲۵:۳۱ ۱۳۹۷/۷/۴
باز صدر رحمت به خارجی ها این مسئولان ما که جز اختلاس و رانت و حقوق نجومی و زمین خواری و .... ما چیزی ازشون ندیدیم.
ناشناس۵۶۴۶۱۲۱۵:۰۰:۱۰ ۱۳۹۷/۷/۴
مختلسین و نجومی بگیران همان عوامل خارجیها برای ضربه زدن به مردم ایران هستند. بعد از اختلاس هم میرن خارج از کشور تو بغل ارباب هاشون پولها را خرج می کنند.
ناشناس۵۶۴۹۵۲۱۶:۳۲:۵۴ ۱۳۹۷/۷/۴
من موندن این همه عوامل خارجی در سطح مدیران و مسئولان چکار میکنند؟
ناشناس۵۶۴۲۸۰۱۳:۲۲:۲۹ ۱۳۹۷/۷/۴
دولت مردم رو مسخره کرده
ناشناس۵۶۴۴۹۱۱۴:۲۶:۰۶ ۱۳۹۷/۷/۴
همین قفلی که برجام با دلار 17 هزار تومانی برایمان گشود برای هفت پشتمان کافی است. می ترسیم دفعه بعد که خواستند قفلهای اقتصادی را باسیاست خارجی باز کنند دلار بشود 50 هزار تومان . نه دادش ! ما را به خیر سیاست خارجی امید نیست . فقط شر نرساند
ناشناس۵۶۳۵۷۵۰۷:۲۵:۱۷ ۱۳۹۷/۷/۴
گاهی احساس خفگی می کنم از تصمیمات شگفت انگیز این دولت
عوام۵۶۳۶۱۹۰۸:۰۷:۲۴ ۱۳۹۷/۷/۴
ضعف و از هم گسیستگی و واژگان مشابه که در این متن برای وضعیت دولت آورده شده است، زمانی مطرح میشوند که فرد یا نهادی تصمیم به اقدام داشته و در راه آن قدم بگذارد، متاسفانه رفتار یک سال گذشته دولت خصوصا در حوزه مالی و اقتصادی، نشانگر عزم دولت بر بهبود شرایط و ایجاد اعتماد و آرامش بین مردم نبوده و بیشتر شبیه یک لجبازی بچگانه و از روی منیت است. تشبیه فعالیتهای دولت در این مدت بیشتر به اربابی میماند که بدبختی رعیت برایش اهمیتی ندارد، انتقاد نمیپذیرد وهمگان باید جلوی فرمان به هر اندازه اشتباه او سر فرود آورده و تعریف و تحسین کنند.
ناشناس۵۶۳۶۳۱۰۸:۱۳:۰۵ ۱۳۹۷/۷/۴
متاسفانه بدلیل برخی عملکردها ی گذشته روز به روز از اعتماد مردم به مسوولان و تصمیم های آنها کاسته میشودو به راه کارهای اجرایی آنها باور ندارند.
مودی۵۶۳۶۹۶۰۹:۰۹:۰۷ ۱۳۹۷/۷/۴
تمام نقشه و برنامه و هم و غم دولت روحانی متاسفانه برجام بود و هست و خواهد بود. این دولت هیچ پلن یا طرحی برای شرایطی که برجام( ناقص و پرخسارت ) از کار بیفتد نداشته و ندارد. این یک تحلیل نیست بلکه کاملا از سخنان و رفتار دولت قابل مشاهده است. دقت کنید : 1- وزارت خارجه هنوز بشدت و با تمام تلاش در پی دادن تنفس مصنوعی و ماساژ قلب به مرده ای ست که مدتهاست نفس و نبضش قطع شده است اما ظریف به مانند پدری که نمیتواند مرگ فرزندش را باور کند همچنان بر در حال تنفس مصنوعی و ماساژ قلب این جنازه است. 2-در چنین شرایطی باید معاونت اقتصادی وزارت خارجه در ابعادی وسیع و با به کار گیری صدها کارشناس خبره بشدت فعال باشد تا راههای مقابله با تحریم ها و استفاده از ظرفیت های موجود در سایر کشورها بخصوص شرقی و حتی امریکای جنوبی و آفریقا را بررسی و استفاده کند. 3-فاجعه بار تر اینکه در دو کشوری که هم بالقوه و هم بالفعل نقش بسیار موثر و مهمی در کاهش اثرات تحریم ها داشته و میتوانند بعد این هم داشته باشند یعنی چین و هند اکنون چندین ماه است که حتی سفیر نداریم.... در حالیکه قاعدتا باید سفارت ایران در این دو کشور و بخصوص چین اکنون باید شلوغ ترین و پرکارترین و پرحجم ترین نفرات موثر و کارشناس و خبره را داشته باشد. صحبتهای جسته و گریخته و گوشه و کنار اعضای کابینه و حتی شخص رییس جمهور نیز نشان گر دست خالی و بی برنامه آنان است ؛ وقتی این ندا از دولت بگوش میرسد که تحمل کنید و ندای دیگری می آید که تا 2020 که انتخابات امریکاست حتما فرجی مییشودو از سوی دیگر روزنامه های زنجیره ای طرفدار دولت از تصمیم کری برای ورود به صحنه انتخابات 2020 چنان سخن میگویند که انگار او ناجی و سوپر من ایران برای نجات از وضع بد اقتصادی خواهد بود خود گویای بسیار روشن این نکته است که این دولت از روز اول در سال 92 تا الان هیچ برنامه روشن و مدون فراگیری برای کشور غیر از مذاکره و مذاکره و مذاکره و .... نداشته و ندارد .و اکنون که نتیجه 4 سال مذاکره شان با بدعهدی کاملا قابل پیش بینی امریکا دود شده و به هوا رفته ؛ بهت زده و وامانده و منفعل و مستاصل مانده اند. ( البته این خوش بینانه است والا وجود نفوذی های خائن و غرب پرستان در این دولت نکات دیگری را به ذهن میرساند) . حیرت انگیز این است که این دولت هرگز به احتمال حتی یک درصدی جواب ندادن برجام به هر دلیلی فکر نکرده و برای آن چاره و پلنی اماده نکرده است. حتی در خوش بینانه ترین موارد هم هنگامی که مسائل کلان و بسیار بزرگ برای یک ملت در پیش رو است منطق حکم میکند که حتما یک طرح اضطراری و برای روز مبادا وجود داشته باشد در صورت نیاز فوری به کار گرفته شود. لطفا منتشر کنید.
علی۵۶۴۰۷۸۱۲:۱۸:۵۸ ۱۳۹۷/۷/۴
جالب است هنوز شما نمی دانید برجام چه بوده و چرا ایران علیرغم خروج امریکا و عدم همکاری اروپا حاضر نیست از ان خارج شود
ناشناس۵۶۴۳۴۶۱۳:۴۱:۰۶ ۱۳۹۷/۷/۴
......برای آن چاره و پلنی اماده نکرده است. برعکس ، تمام این اتفاقات چند ساله و حتی چند ده ساله از روی حساب و کتاب و برنامه پیش میره فقط باید مطالعه و پیگیری باشه
ناشناس۵۶۳۷۷۴۰۹:۴۳:۳۶ ۱۳۹۷/۷/۴
دوباره سیف را به ریاست بانک مرکزی منصوب کنید. ان بهتر اداره میکرد.
ناشناس۵۶۳۹۵۰۱۱:۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۷/۴
قیمت سمعک به حدود ۸ میلیون رسید گروه اقتصادی الف، ۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ 3970704092 قیمت سمعک به حدود ۸ میلیون رسید قیمت سمعک به حدود ۸ میلیون تومان رسیده است و در این بین معلولان و بازنشستگانی که از این وسیله استفاده می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و توان خرید آن را نیز ندارند و در این شرایط برخی از سودجویان نیز اقدام به احتکار این وسیله کرده‌اند.
ناشناس۵۶۴۰۱۴۱۱:۵۱:۱۶ ۱۳۹۷/۷/۴
مقصر اصلی برج مراقبه و کنترل نه خلبان مسیر غلط به خلبان داد
ناشناس۵۶۵۶۱۴۲۲:۳۵:۵۲ ۱۳۹۷/۷/۴
برج مراقبت درست کار میکنه مشکل اینه که خلبان میگه من از این بالا بهتر میبینم برای همین راه خودش رو میره.
ناشناس۵۶۴۰۴۴۱۲:۰۵:۰۱ ۱۳۹۷/۷/۴
راهکارراهکار،راهکار... همه بلدند انتقاد کنند.این روزها بی بی جان من هم از بی عرضگیها حرف میزند. مرد میخواهد که راهکار بدهد که فعلا نداریمش
ناشناس۵۶۴۰۷۹۱۲:۱۹:۲۵ ۱۳۹۷/۷/۴
سکه شد ۵ملیون حالا هی نظریه پردازی کنین.مگه توانی هم برا داخل مونده که شما منتظره تکیه به توان داخلی هستید
ناشناس۵۶۴۱۸۳۱۳:۰۰:۱۱ ۱۳۹۷/۷/۴
عجب خوابند این مسئولین کشور. دلار ۱۸۰۰۰ تومان شد.
ناشناس۵۶۴۳۱۲۱۳:۳۱:۰۹ ۱۳۹۷/۷/۴
مشکل از هواپیماست و خلبان نمیتونه کاری بکنه .
ناشناس۵۶۴۳۳۷۱۳:۳۹:۲۱ ۱۳۹۷/۷/۴
خودشون با چتر پریدن پایین اونم کجا غالبا در همین کشورهای بلاد استکبار ملت هم رها شده بین زمین و آسمان
محمد۵۶۴۳۷۲۱۳:۵۱:۰۵ ۱۳۹۷/۷/۴
خدا لعنت کنه باعث‌و بانی این بدبختی رو بابا نابود شدیم
ناشناس۵۶۵۷۵۵۰۱:۰۸:۳۷ ۱۳۹۷/۷/۵
حسن رو لعنت نکن ... یه موقع شاید کلیدش به دردت خورد!
ناشناس۵۶۴۴۴۱۱۴:۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۷/۴
اینها که دوستان غربند پس دیگه چتونه هر قرادادی بستید خوبه بریم بگیم غلط کردیم می خواهیم آزاد باشیم تا سما وهم پالگیتان راصی بشید ما که رای به این دولت ندادیم عر هم نمی زنیم جمعش کنید پر روها
ناشناس۵۶۴۹۵۳۱۶:۳۴:۱۸ ۱۳۹۷/۷/۴
خشت اول را که معمار نهد کج تا ثریا رود دیوار کج خودکفایی و عدم وابستگی به تکنولوژی خارجی ها تنها راه برون رفت از فشارهای ناشی از تحریم است . سیا ست های نئولیبرالی و وابستگی به درآمد نفت باعث می شود تا کشورهای نفت خیز رو به واردات بی رویه کالا بیاورند و در نتیجه وابستگی به ارزهای خارجی افزایش پیدا می کنند و نهایتا با تحریم گرانی چندین برابر می شود .
ناشناس۵۶۵۳۸۱۱۹:۵۷:۳۴ ۱۳۹۷/۷/۴
بزراید دلار خوب بره بالا بعد بفروشن یک عده نقره داغ بشن . تا دیگه دلار نخرن :))
کلاسی نوجاباما-JB97DH3بیمه azki

پربحث‌های اخیر

 1. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 2. آزموده را آزمون خطا است!/ رحمانی می‌تواند صنعت و تولید را رونق بخشد؟

 3. وزیر بهداشت: سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است

 4. خبر نماینده مجلس از امتناع دولت در مورد حفظ کارت سوخت

 5. نقوی حسینی: آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد‌

 6. امیرعبداللهیان: ترامپ باید به خاطر ماجرای خاشقچی به جهان پاسخ دهد

 7. وزیر نفت: ترامپ دست از تحریم بردارد

 8. پرداخت ارز مسافری در خاک عراق از ساعت ۸ تا ۲۰ و تحویل در ۵۱ نقطه

 9. دستگیری یک زن مرتبط با حمله تروریستی اهواز

 10. آخوندی با شرمساری رفت

 11. رضا رویگری: بی‌پولی باعث شد درمانم را متوقف کنم

 12. جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه آخوندی پاسخ داد

 13. فرار بزرگ قالیباف

 14. ایرانی‌ها نصف میانگین جهانی هم لبنیات مصرف نمی‌کنند!

 15. وزیری که برای خودش نفرین خرید

 16. سفر تعدادی از نمایندگان مجلس به برزیل + تصاویر

 17. ماموریت واعظی برای محدود کردن اصلاح‌طلبان از طریق جهانگیری/ پشت‌پرده نقش رئیس دفتر روحانی در اختلافات

 18. با مظلوم نمایی نمی‌شود از بار مسئولیت افتضاح به بار آمده شانه خالی کرد آقای جهانگیری  

 19. سردار نجات: ربودن مرزبانان میرجاوه کاری پست و کثیف بود

 20. حضرتی: جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود

 21. اسامی ۶۷ نفر از مدیران بازنشسته سراسر کشور + جدول

 22. گزارشگر پرسپولیس - السد مشخص شد

 23. وضعیت قرمز در فضای کسب و کار  

 24. سرقت دریچه‌های فاضلاب با ترفند جالب

 25. وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌هایش را تشریح کرد؛ از ایجاد ثبات اقتصادی تا عبور از تلاطم

پربحث‌های دیروز

 1. یارانه‌ی هر فقیر ۴۵ هزارتومان، یارانه‌ی هر خودرو ۱.۳میلیون تومان در ماه

 2. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 3. واکنش روزنامه‌ها به صحبت‌های روز گذشته جهانگیری؛ بفرمایید منزل سوپرمن هیچکاره  

 4. اولین تصویر از مرزبانان ربوده شده در میرجاوه

 5. تحلیل عباس عبدی از انتقادات دیروز معاون اول رئیس جمهور: دیر شده آقای جهانگیری

 6. واکنش وزارت خارجه به خبر کناره‌گیری ظریف: خبرسازی متوهمان ارزش تکذیب هم ندارد

 7. آزموده را آزمون خطا است!/ رحمانی می‌تواند صنعت و تولید را رونق بخشد؟

 8. پادشاه و ولیعهد عربستان مرگ خاشقجی را به خانواده‌اش تسلیت گفتند

 9. نشست سرّی حاکمان سعودی برای حل ماجرای خاشقچی/ راه حل های ملک سلمان برای رهایی از بحران/ آینده ولیعهد چه خواهد شد؟

 10. کیهان: آقای جهانگیری! «یادتان هست»؟!/ سوپرمن امروز اظهار عجز و ناتوانی می‌کند

 11. آقایان به امید دولت اوباما ماندند/ می‌گفتند کشور را گلستان می‌کنیم، گلستان امروز برای همه قابل ارزیابی است

 12. مزایای حذف دلار؛ کم اثر کردن تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد

 13. وزیر بهداشت: سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است

 14. اجازه آقای "رئیس" !؟

 15. تزریق ۴میلیارد یورو در بازار ثانویه/۶۰۰ میلیون یورو بدون مشتری ماند+جدول

 16. درسی که باروز به کشتی‌ ایران داد

 17. خبر نماینده مجلس از امتناع دولت در مورد حفظ کارت سوخت

 18. نقوی حسینی: آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد‌

 19. امیرعبداللهیان: ترامپ باید به خاطر ماجرای خاشقچی به جهان پاسخ دهد

 20. آخوندی رفت ولی دیر رفت!

 21. احمد توکلی مطرح کرد: ۲۰ میلیارد دلاری که پتروشیمی‌ها به بازار عرضه نکردند  

 22. نماینده مجلس: دولت باید حقوق کارگران را هم افزایش دهد

 23. گاردین: فرستاده سلمان، به ترکیه التماس می‌کرد

 24. دور زدن تحریم با نفتکش های ارواح

 25. رادار ۲۰۳۱ موشک کروز نور + عکس

پربحث‌های هفته

 1. حضور زنان در ورزشگاه آزادی هیچ توجیه شرعی ندارد

 2. یارانه‌ی هر فقیر ۴۵ هزارتومان، یارانه‌ی هر خودرو ۱.۳میلیون تومان در ماه

 3. آقای رییس‌جمهوری! چرا نباید...

 4. عباس آخوندی استعفا داد + تصویر نامه

 5. تحلیل احمد توکلی از اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران/ پول ملی در سه ماه ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد/ مهار بازار تنها کمتر از یک ماه ممکن است

 6. روحانی با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان موافقت کرد

 7. جایزه بی‌کفایت‌ترین وزیر جمهوری اسلامی   

 8. بنزین احتمالاً تا دو هفته آینده دو نرخی می‌شود

 9. آقای آخوندی کارنامه ۵ ساله وزارت خود را منتشر کنید/ عملکرد وزیر پرحاشیه؛ از هواپیماهای برجامی و مسکن اجتماعی تا اظهارنظرهای سیاسی/ آیا وزیر روحانی به خیابان بهشت می‌رود؟

 10. پسته در بازار تهران کیلویی ۱۰ دلار

 11. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 12. گاف بزرگ مسیح علی‌نژاد، او را مجبور به عذرخواهی کرد!+ فیلم

 13. آخوندی: ساخت خانه در بیابان مثل «مسکن مهر»، راه‌حل نیست

 14. دخیل بر آستان «سلبریتی»ها!

 15. توکلی: سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری باید اعمال شود/ دولت اعلام کند بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد

 16. فرزند وزیر آموزش و پرورش چه می‌کند؟ خبرنگار، سرباز، طلبه یا معاون؟

 17. واکنش مطهری به دادستان کل درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها

 18. افشانی رفتنی شد؛ آغاز دوباره ماراتن انتخاب شهردار/گزینه های احتمالی برای حضور در بهشت/ محسن هاشمی شهردار می شود؟

 19. شریعتمداری: من را جای دیگر هم به کار نگیرید/ در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم

 20. نامه سرگشاده اساتید به شورای نگهبان درباره لایحه CFT

 21. روحانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد/ شریعتمداری، دژپسند، رحمانی و اسلامی برای ۴وزارتخانه خالی

 22. خداحافظی با وزیر پرحاشیه/ پشت پرده تلاش برای تخریب قالیباف/ سرانجام قباله اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار/ انتقاد زیباکلام از روحانی

 23. جلیلی: وعده هلو جواب نداد مردم را از لولو می‌ترسانند

 24. شوخی زشت سناتور آمریکایی: شاید دی‌ان‌ای من ایرانی باشد؛ وحشتناک است!

 25. توکلی: FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

علی بابا-AL97AB1گوشی شاپ

پربحث‌های اخیر

 1. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 2. نقوی حسینی: آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد‌

 3. امیرعبداللهیان: ترامپ باید به خاطر ماجرای خاشقچی به جهان پاسخ دهد

 4. دستگیری یک زن مرتبط با حمله تروریستی اهواز

 5. آخوندی با شرمساری رفت

 6. جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه آخوندی پاسخ داد

 7. فرار بزرگ قالیباف

 8. سفر تعدادی از نمایندگان مجلس به برزیل + تصاویر

 9. ماموریت واعظی برای محدود کردن اصلاح‌طلبان از طریق جهانگیری/ پشت‌پرده نقش رئیس دفتر روحانی در اختلافات

 10. با مظلوم نمایی نمی‌شود از بار مسئولیت افتضاح به بار آمده شانه خالی کرد آقای جهانگیری  

 11. سردار نجات: ربودن مرزبانان میرجاوه کاری پست و کثیف بود

 12. حضرتی: جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود

 13. رهبر انقلاب: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند

 14. وزرای پیشنهادی برنامه‌‌ مبسوط به نمایندگان ارائه کنند

 15. متقی: فضای دیپلماسی خارجی ما منفعلانه است / تلاش آمریکا برای ایجاد شوک اقتصادی در آبان‌ماه

 16. انتخابات افغانستان پای شورای نگهبان را وسط کشید

 17. واکنش‌ها به اظهارات جهانگیری/ آخوندی، وزیر جمهوری اسلامی یا مرید نئولیبرالیسم؟ / علی مطهری و معضل سخنان نسنجیده

 18. جایگاه «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»

 19. نشست تخصصی  جایگاه حقوقی هئیت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برگزار می‌شود

 20. اگر جهانگیری کاره ای نیست، چرا در دولت مانده است؟

 21. سردار شریف: تعداد مرزبانان ربوده شده در میرجاوه 12 نفر است

 22. نماینده مجلس: روحانی می‌خواهد به هر قیمتی دِینش را به شریعتمداری ادا کند

 23. «بازگشت» جهانگیری و سرانجام اصلاح طلبان و روحانی

 24. توضیح مصباحی‌مقدم درباره هیات عالی نظارت مجمع

 25. ماهنامه نسیم بیداری منتشر شد

پربحث‌های دیروز

 1. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 2. اولین تصویر از مرزبانان ربوده شده در میرجاوه

 3. تحلیل عباس عبدی از انتقادات دیروز معاون اول رئیس جمهور: دیر شده آقای جهانگیری

 4. واکنش وزارت خارجه به خبر کناره‌گیری ظریف: خبرسازی متوهمان ارزش تکذیب هم ندارد

 5. کیهان: آقای جهانگیری! «یادتان هست»؟!/ سوپرمن امروز اظهار عجز و ناتوانی می‌کند

 6. آقایان به امید دولت اوباما ماندند/ می‌گفتند کشور را گلستان می‌کنیم، گلستان امروز برای همه قابل ارزیابی است

 7. نقوی حسینی: آب و نان مردم ارتباطی به آمریکا ندارد‌

 8. امیرعبداللهیان: ترامپ باید به خاطر ماجرای خاشقچی به جهان پاسخ دهد

 9. آخوندی رفت ولی دیر رفت!

 10. دستگیری یک زن مرتبط با حمله تروریستی اهواز

 11. آخوندی با شرمساری رفت

 12. جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه آخوندی پاسخ داد

 13. فرار بزرگ قالیباف

 14. سفر تعدادی از نمایندگان مجلس به برزیل + تصاویر

 15. ماموریت واعظی برای محدود کردن اصلاح‌طلبان از طریق جهانگیری/ پشت‌پرده نقش رئیس دفتر روحانی در اختلافات

 16. با مظلوم نمایی نمی‌شود از بار مسئولیت افتضاح به بار آمده شانه خالی کرد آقای جهانگیری  

 17. کدام افراد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را دور می‌زنند؟

 18. سردار نجات: ربودن مرزبانان میرجاوه کاری پست و کثیف بود

 19. حضرتی: جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود

 20. رهبر انقلاب: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند

 21. گزارش روزنامه ابتکار درباره «درگذشت» امام حسین(ع)!  

 22. جهانگیری؛ شکست دیرهنگام سکوت

 23. چهار تفاوت بیانیه جدید FATF با بیانیه قبلی

 24. وصله پینه کابینه با وزیری که می‌خواهد نباشد!

 25. متقی: فضای دیپلماسی خارجی ما منفعلانه است / تلاش آمریکا برای ایجاد شوک اقتصادی در آبان‌ماه

پربحث‌های هفته

 1. حضور زنان در ورزشگاه آزادی هیچ توجیه شرعی ندارد

 2. آقای رییس‌جمهوری! چرا نباید...

 3. عباس آخوندی استعفا داد + تصویر نامه

 4. تحلیل احمد توکلی از اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران/ پول ملی در سه ماه ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد/ مهار بازار تنها کمتر از یک ماه ممکن است

 5. روحانی با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان موافقت کرد

 6. جایزه بی‌کفایت‌ترین وزیر جمهوری اسلامی   

 7. شریعتمداری: صدای رسای فقرا و گروه‌های خاموش در دولت و نظام خواهم بود

 8. گاف بزرگ مسیح علی‌نژاد، او را مجبور به عذرخواهی کرد!+ فیلم

 9. توکلی: سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری باید اعمال شود/ دولت اعلام کند بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد

 10. فرزند وزیر آموزش و پرورش چه می‌کند؟ خبرنگار، سرباز، طلبه یا معاون؟

 11. نامه سرگشاده اساتید به شورای نگهبان درباره لایحه CFT

 12. روحانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد/ شریعتمداری، دژپسند، رحمانی و اسلامی برای ۴وزارتخانه خالی

 13. خداحافظی با وزیر پرحاشیه/ پشت پرده تلاش برای تخریب قالیباف/ سرانجام قباله اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار/ انتقاد زیباکلام از روحانی

 14. جلیلی: وعده هلو جواب نداد مردم را از لولو می‌ترسانند

 15. توکلی: FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

 16. آمریکا با رب و روغن ما چه کار دارد؟

 17. روحانیت بیدار شوید، به فکر علاج بدبختی‌های مردم باشید  

 18. روابط خارجی ایران؛ نگاه به شرق و چند نکته

 19. آقای روحانی به مشکلات اقتصادی و مطالبات مردم بی‌توجهی می‌کند/ چرا وزیری که ناکارآمد است کنار گذاشته نمی‌شود/ امروز نیازمند فرمانده هستیم

 20. طرح جدید نمایندگان برای ادامه کار استانداران بازنشسته

 21. فوتبال مهم‌تر است یا مجلس؟

 22. واکنش کدخدایی به استعفای آخوندی: استعفا نشان داد چه کسی به ترکستان رسید  

 23. اولین تصویر از مرزبانان ربوده شده در میرجاوه

 24. تحلیل عباس عبدی از انتقادات دیروز معاون اول رئیس جمهور: دیر شده آقای جهانگیری

 25. محمد اسلامی؛ گزینه دولت برای وزارت راه را بهتر بشناسید

آخرین عناوین