دستگاه های دولتی و عمومی و لطیفه ای به نام اعسار از هزینه دادرسی 

دکتر محمد مهدی توکلی * گروه اجتماعی الف،   3970302187 ۴ نظر، ۱ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
دستگاه های دولتی و عمومی و لطیفه ای به نام اعسار از هزینه دادرسی 
اعسار از هزینه دادرسی از یک سو حقی قانونی و فرصتی منطقی است که قانون گذار برای دادخواست دهندگان فاقد تمکن مالی پیش بینی کرده، تا بدون آنکه هزینه های سرسام آور دادرسی بر آنان تحمیل شود دادخواهی شان شنیده شود و از طرف دیگر ابزاری است در دست اشخاصی که خود را محکوم واقعی پرونده می دانند، اما سعی می کنند با طرح دعوای اعسار از هزینه تجدیدنطرخواهی فرآیند دادرسی و صدور و اجرای حکم را طولانی و فرسایشی کنند.  
 
اشخاصی که خود را محکوم نهایی یک پرونده می دانند اقدام به تجدیدنظرخواهی بدون پرداخت هزینه دادرسی می کنند و برای رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر متعاقباً پس از صدور اخطار رفع نقص یا همراه با دادخواست تجدیدنظر، دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی طرح می کنند. این امر موجب می شود که پرونده برای ماه های متوالی در دادگاه بدوی باقی بماند تا به دعوای اعسار رسیدگی شود و سپس بعد از صدور رای بر رد اعسار مجدداً از این رایِ ردِ اعسار، تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد و این تجدیدنظرخواهی نیز چند ماه دیگر پرونده را با رکود و توقف در دادگاه تجدیدنظر مواجه می کند و النهایه پس از قطعیت رای بر رد اعسار، تجدیدنظرخواه که مدعی اعسار از هزینه بود، هزینه تجدیدنظرحواهی اصل پرونده را با چند ماه تاخیر می پردازد و نتیجه این ادعای واهیِ اعسار، به تاخیر انداختن چندین ماهه احقاق حق است که گاه از یک سال نیز فراتر می رود.  
 
متاسفانه آن کلام ناجوانمردانه ای که ایران را بهشت مال مردم خوران توصیف می کند در این خصوص استثنائاً صدق می کند. قوانین موجود (ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) که رسیدگی به دعوای اعسار را فوری و خارج از نوبت دانسته، فقط ناظر به اعسار از اجرای حکم است و رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی فوری و خارج از نوبت دانسته نشده است و این امر سبب می شود که دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، منتظر اوقات چندین ماهه محاکم بمانند‌.  
 
این امر و رسیدگی عادی و نوبتی به پرونده های اعسار از تجدیدنظرخواهی سبب شده است که نهاد اعسار که وجود آن در قوانین کاملاً لازم و منطقی است، در جهت عکس اهداف خود، به ابزاری برای اطاله دادرسی تبدیل شود. از همین رو اکثریت وکلا که وجدان و اخلاق حرفه ای را بر سوء استفاده از ابزارهای حقوقی برای پیروزی به هر شکل و شیوه ترجیح می دهند، هیچگاه برای اطاله دادرسی از جانب موکل متمکّن دادخواست اعسار طرح نمی کنند و فقط ممکن است عده بسیار معدود و بلکه انگشت شماری از وکلا که نه احقاق حق، بلکه پیروز کردن موکلشان و تضییع حقوق طرف مقابل، هدف غایی آنهاست، به چنین شیوه هایی متمسک شوند. 
اما متاسفانه در کمال ناباوری مشاهده می شود که شهرداری تهران که یک نهاد عمومی و حاکمیتی است و باید در رعایت اخلاق و حفظ و پاسداشت حقوق شهروندان سرآمد و پیشگام و الگوی جامعه و سایر دستگاه های اجرایی باشد، سالهاست که در برخی از پرونده هایی که محکومٌ علیه واقع می شود، اقدام به طرح دعوای بی ثمرِ اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی می نماید. 
 
این در حالی است که به استناد الفاظ و عباراتِ مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی مانند مواد 504 و 506 دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در مورد اشخاص حقوقی، بی معنی است. 
 
خوشبختانه قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اعسار از اجرای حکم چنین مقرر کرده که در صورت طرح دعوای اعسار از اجرای حکم توسط اشخاص حقوقی، دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی، فوراً قرار رد دادخواست صادر کند اما از آنجایی که رد فوری و بدون تشکیل جلسه در خصوص دعوای اعسار از هزینه دادرسی پیش بینی نشده است، برخی از اشخاص حقوقی و حتی متاسفانه نهادهای عمومی و حاکمیتی از این دستاویز برای اطاله دادرسی بهره برداری می کنند. گرچه اعسار ایشان نهایتاً مردود است، اما این رد اعسار به صورت فوری نیست؛ بلکه مستلزم تشکیل جلسه و صدور و قطعیت رای و درنتیجه تعویق چندین ماهه یا حتی یک ساله قطعیت رای است. 
 
بی تردید دستاویز قرار دادن نهادهای دادرسی برای اطاله در فرایند احقاق حق، امری مذموم و ناپسند است و مبادرت به چنین شیوه هایی از سوی دستگاه های دولتی و عمومی به مراتب مذموم تر و سرزنش آورتر است. چنین اقداماتی نشانه ناخوشایندی از غلبه نگاهی است که حکومت را مسئول و حامی اجتماع و راعٍ عن رعیهِ الله نمی داند، بلکه دستگاه های اجرایی را رقیب جامعه می داند، آن هم رقیبی که به کمین نشسته تا از غفلت طرف مقابل و سکوت و نقص قوانین برای منکوب کردن او و ایجاد اطاله و مانع و دست انداز در احقاق حق او استفاده کند. 
 
از سوی دیگر اذهانی که چنین شیوه هایی را تجویز می کنند و برای اطاله دادرسی قدم در طرح دعوای اعسار می گذارند، به این امر توجه نمی کنند که ادعای اعسار از پرداخت  هزینه چند میلیون تومانی از سوی شهرداری پایتخت ایران میتواند چه هزینه حیثیّتی حتی در نهادهای بین المللی برای نظام داشته باشد. این اقدامات می تواند قرینه ای بر ورشکستگی فراگیر اقتصادی یک جامعه باشد. 
 
از همین رو پیشنهاد می شود که: 
 
۱- قانون گذار همانگونه که در خصوص اعسار از اجرای حکم، رد فوری دادخواست اعسار اشخاص حقوق را مقرر کرده است در خصوص اعسار از هزینه دادرسی نیز رد فوری را پیش بینی کند. 
 
۲- طرح دعوای اعسار از سوی دستگاه های عمومی و دولتی به دلیل هزینه های حیثیتی که در عرصه عمومی و بین‌المللی متوجه نطام می کند ممنوع شود تا اشخاصی که در بدنه دولت یا دستگاه های عمومی چنین دعاوی را طرح می کنند در قالب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد باشند. 
 
۳- دستگاه های عمومی و دولتی مانند سالهای نه چندان دور از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند. درست است که دستگاه های دولتی و عمومی توان مالی پرداخت هزینه های دادرسی دارند اما اینجانب خود بارها شاهد بوده ام که تامین هزینه های دادرسی در دستگاه های دولتی و عمومی به دلیل مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری با چه مشکلاتی مواجه بوده و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی برای تامین هزینه های تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر و رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر مدام بین سه ضلعی دادگاه و اداره حقوقی و اداره مالی دستگاه متبوعه در آمد و شد اند.
اگر دستگاه های دولتی به وظیفه و کارکرد اصلی خود بازگردند و خود را رقیب مردم ندانند می توان آنها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرد تا محرومیت دستگاه های دولتی و عمومی از ادعای اعسار و بوروکراسی حاکم بر این دستگاه ها برای تامین مالی دعاوی، مانع از احقاق حق عموم و حفظ بیت المال نشود.
* استاد دانشگاه،
الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

هدایت نهانی۳۵۷۲۶۶۰۲:۰۵:۵۱ ۱۳۹۷/۳/۳
سلام ضمن تشکر و قدردانی از استاد توکلی عزیز که هر از گاهی به موارد ظریف دامنگیر دستگاه قضا، اشاره میکنند و به صورت مبسوط بدان می پردازد، از سایر عزیزان دلسوز در این عرصه هم انتظار میرود که این رویه رو در پیش گیرند تا شاید از اطاله دادرسی که گریبان گیر شده است، کمی بکاهند، ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب.
جواد۳۵۷۲۹۲۰۴:۲۵:۳۶ ۱۳۹۷/۳/۳
مصداق انسان حق گو و آزاده
ناشناس۳۵۹۴۶۳۰۹:۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۳/۵
احسنت دکتر به مطلبی اشاره فرمودید که بنده به عنوان نماینده حقوقی یک دستگاه دولتی به وفور با آن درگیر هستم .
ناشناس۳۵۹۸۹۳۱۲:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۳/۵
خجالت آور است که شهرداری پایتخت مدعی اعسار و فقیری گردد.
تجارت نیوزطاقچهپارس نماد داده

پربحث‌های امروز

 1. سخنگوی دولت مطرح کرد: هیچ آثار منفی در شاخص‌های اقتصادی دیده نشد/عرضه بیش از ۷ میلیون قطعه سکه برای برطرف کردن عطش عده‌ای!

 2. تقدیر از دولت / یک گام به جلو برای به رسمیت شناختن مطالبه گری مردم 

 3. ژاپن با ۱۳ میلیون بیکار چه کرد؟ ماجرای کمپینی که ۷۰ سال طول کشید

 4. یادداشت حسین شریعتمداری/ چون به گَردَش نمی‌رسی برگرد! / آیا اقتصاد را نجات داده‌اید یا ده‌ها مشکل به آن افزوده‌اید؟!

 5. انتخابات و تلاش برای انقلاب مخملی در ترکیه/ بزودی اردوغان متهم به تقلب می شود

 6. بحران در حوالی تشک/ گرگ‌های وارداتی در پوستین رژیم صهیونیستی

 7. افشاگری مدیر برنامه‌ کارلوس پویول درخصوص حاشیه‌ها  

 8. دهقان مطرح کرد؛ تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای بازپس‌گیری اموال غیرقانونی و باد‌آورده/ بازپس‌گیری اموال نامشروع در صورت تصویب طرح

 9. سخنگوی کاخ سفید را از رستوران بیرون انداختند

 10. ممنوعیت رانندگی بانوان عربستانی رسما لغو شد + فیلم

 11. تهدید ترامپ بر اعمال تعرفه ۲۰ درصدی روی واردات خودروهای اروپایی

 12. لاریجانی: نمایندگان، فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب‌العین قرار دهند

 13. توصیه‌ برترین‌های کنکور ۹۶ به داوطلبان آزمون سراسری ۹۷

 14. ۲۰۰ درصد افزایش قیمت برخی کالاهای فناوری اطلاعات

 15. رسانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند امید تزریق کنند

 16. ۶ دلیل که حتی با ورزش کاهش وزن نخواهید داشت

 17. آیا دولت ائتلافی آلمان در آستانه فروپاشی است؟

 18. انتخابات ترکیه و تلاش مخالفان برای حذف اردوغان/پیروز نهایی کدام حزب خواهد بود؟

 19. چرا واردات ذرت و سویا در سیطره ۲ نفر است؟ / ضریب خودکفایی دانه‌های روغنی کاهش یافت!

 20. بیانات رهبر انقلاب درباره بلای اشرافیگری  

 21. میکروب‌ها کجاهای خانه‌تان مخفی شده‌اند؟

 22. عرفانی خبر داد؛ آخرین وضعیت شیوع تب کنگو در کشور/ بیماری که جانتان را تهدید می کند

 23. از مجلس ششم تا مجلس دهم

 24. رویای طلایی فوتبال ایران/ تاریخ سازی در سرزمین یوری گاگارین!؟

 25. رسانه‌های چینی: جنگ تجاری آمریکا نشانه وجود «توهمات پارانوئیدی» در ترامپ است

پربحث‌های دیروز

 1. نام ۲ نفری که ۵۹ هزار سکه خریدند چیست؟

 2. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 3. بیماری‌های اقتصاد ایران علاج دارند اما...

 4. تغییر شرکای راهبردی حکومت

 5. پاسخ نوبخت به سه ادعای عجیب/ نقش جهانگیری در چالش آتی دولت/پشت پرده مشکلات اقتصادی/ داستان خانه ولایتی/ چاپ کتابی مجازی علیه روحانی/ سیاسی‌ترین گل جام‌جهانی

 6. واکنش معاون شریعتمداری به گرانی‌ها: رسانه‌ها چرت و پرت نگویند

 7. دومین نامه نمایندگان به "روحانی" برای برکناری ۳ وزیر

 8. واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد/ خودرو هم در لیست ممنوعه‌ها

 9. آشنایی با 10 خودرویی که بیشترین افت قیمت را دارند  

 10. توئیت ناشیانه وزیر خارجه آمریکا درباره ایران جنجالی شد+عکس

 11. ضرورت ترمیم کابینه/ تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناکارآمد است

 12. قاضی سراج: دست دلالان را از بازار خودرو قطع می‌کنیم

 13. سه ماه گذشته؛ حمایت از کالای ایرانی چه شد؟/فردا که گُل‌ها خشک شدن دیر است

 14. ثبت سفارش خودرو ممنوع شد+سند

 15. منتظرید که امریکا برای‌تان کار بکند!  

 16. مجوز صادر شد/ ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی پخش می شود

 17. قائم مقام بانک مرکزی: افزایش قیمت سکه متاثر از افزایش قیمت طلا و نرخ دلار است/ وعده کاهش قیمت سکه

 18. قیمت سکه 2 میلیون و 650 هزار تومان/قیمت سکه آتی به بیش از ۳ میلیون تومان رسید

 19. معاون سیما: ممنوعیت حضور چهره‌های پرخرج خارجی ابلاغ شده بود

 20. اولویتی مضحک برای استیضاح/آیا ربیعی باید پاسخگوی افسار گسیختگی اقتصاد باشد؟

 21. واعظی:برخی هنوزفکر می‌کنند درشرایط قبل ازتحریم آمریکا هستیم

 22. ضرغامی:‌نامه اصلاح‌طلبان تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ است/ این نامه دلسوزی برای ملت ایران نیست

 23. ۱۸ محصول ایران خودرو گران شد+ لیست قیمت

 24. علائم نامعلوم راهنمایی و رانندگی در شهر  

 25. مادر و فرزند مهاجری که تصویرشان در دنیا معروف شد  

پربحث‌های هفته

 1. چند نکته با افرادی که در دام ترامپ گرفتار شده‌اند

 2. توضیحات سرلشکر فیروزآبادی پیرامون ویلای لواسان+سند

 3. پزشکیان:در هیچ جای دنیا پزشکان به اندازه ایران درآمد ندارند

 4. درباره مذاکره مستقیم با آمریکا / رییس جمهور چه کسانی را دیوانه نامید؟

 5. نام ۲ نفری که ۵۹ هزار سکه خریدند چیست؟

 6. قرار بود حکومت‌مان، رنگ و بوی علی را داشته باشد  

 7. تصمیم گیری در خصوص بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی /۵۰ نفر، ۵ درصد سکه‌های ثبت‌نامی را خریده‌اند/ هک سایت وزارت صنعت و فروش ۴ هزار خودروی وارداتی قاچاق

 8. نهاوندیان: مردم باید از آرامش و امنیت اقتصادی خودشان حراست کنند/نیاز به تصمیم گیری‌های قوی داریم و با صبوری مشکلات حل می‌شود/اگر علت گرانی کالایی مشخص نیست، نباید آن را بخریم

 9. آزمون: اگر ناراضی هستند، بعد از جام جهانی دیگر برای تیم ملی بازی نمی‌کنم

 10. فیروزآبادی ویلای لواسان را تحویل داد

 11. زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد/ چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

 12. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 13. اسپانیا به سختی برد/ یوزها جانانه جنگیدند/ویدئو چک گل ایران به ماتادورها مردود اعلام کرد/امیدها به بازی پرتغال زنده است

 14. بیماری‌های اقتصاد ایران علاج دارند اما...

 15. محمد ثلاث قصاص شد

 16. وقتی عادل فردوسی پور احساساتی میشود !

 17. سیف:کاهش تورم در ۴۰ سال اخیر بی‎سابقه است/ احتمال توقف پرداخت ازر به کالاهای غیرضرور

 18. اعلام جرم علیه مدیران ارشد پیشین و فعلی بانک مرکزی و مدیران موسسات/ بانک مرکزی به تقصیر متهم است/فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین یکی هستند؛ حکمت تغییر نام‌ها باید معلوم شود

 19. بی‌هنری بی بی سی /وقتی قاتل را بی گناه وقهرمان نشان می‌دهند

 20. ماجرای ویلای لواسان/ تفریح آمریکایی ها در نیشابور/ مشکل دولت روحانی از نگاه تئوریسین های اصلاح طلب/ چرا در ایران مسئولی استعفا نمی‌دهد؟

 21. بازار خودرو کاملا انحصاری است/ چرا شرکت های خودروساز به آشفتگی بازار دامن زدند؟

 22. تغییر شرکای راهبردی حکومت

 23. ماجرای پرحاشیه ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی

 24. ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی برای اقتصاد

 25. چگونه کُره فقیر ۵۰ ساله کشور "برند"ها شد؟/ ۱۸ امتیاز ویژه به تولید

پربحث‌های دیروز

 1. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 2. برگزاری جلسه سوم رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج اعلام شد

 3. شهردار تهران خبرداد: افتتاح خط 7 مترو در شهریور ماه

 4. تغییر در نظام پرداختی به معلمان/ تدوین پیش نویس قانون مستقل استخدامی در آموزش و پرورش

 5. میزان بارش کشور در بهار 97/ کشور هنوز 26 درصد کمبود بارش دارد

 6. لاریجانی: پیگیری بین المللی پرونده فاجعه منا باید ادامه پیدا کند

 7. آذری جهرمی گران‌فروشی ۵۵ درصدی موبایل در بازار را پذیرفت

 8. هزینه حج امسال با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد/ دلایل تفاوت قیمت کاروان‌ها

 9. دستگیری کلاهبردار میلیاردی در اصفهان

 10. توضیح وزیر ارتباطات درباره پیامک‌های قاچاق

 11. تحقیر مسیح‌ علی‌نژاد توسط ابتکار

 12. ساختمان جدید پلاسکو منطبق با طرح تفصیلی بازسازی می‌شود

 13. رئیس پلیس راه راهور ناجا: هر تابستان ۵۰۰۰ نفر در جاده های کشور جان می بازند

 14. بهترین روش نظارت و کنترل وکلای متخلف چیست؟

 15. واکنش معاون وزیر به اخذ شهریه‌ ۲۵ میلیون تومانی از والدین

 16. تویسرکانی: اطلاعات اموال ثبت شده خاوری موجود است

 17. خاک عراقی در آسمان خوزستان / آغاز روند افزایش دما

 18. دستگیری 67 نفر از عاملین تیراندازی‌های غیرمجاز در خوزستان

 19. آغاز توزیع کارت آزمون سراسری از فردا

 20. وجود بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و یک میلیون زن بیوه در کشور

 21. تامین داروی بیماران خاص در اولویت/ تاخیر در واردات دارو به دلیل مشکلات انتقال ارز

 22. بطحایی اعلام کرد: جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان/ تسویه خرید خدمات و حق‌التدریس معلمان شاغل در تابستان

 23. استاندار تهران خبر داد: الزام اخذمجوز احداث پلاسکوی جدید ظرف ۲ماه آینده/مقام سازی ساختمان پشتی پلاسکو بارای اکثریت کسبه

 24. داستان واقعی از درد یتیمی و بیماریقلب دانش‌آموز یازده ساله به سختی می‌تپد

پربحث‌های هفته

 1. تصمیم گیری در خصوص بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی /۵۰ نفر، ۵ درصد سکه‌های ثبت‌نامی را خریده‌اند/ هک سایت وزارت صنعت و فروش ۴ هزار خودروی وارداتی قاچاق

 2. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 3. محمد ثلاث قصاص شد

 4. بی‌هنری بی بی سی /وقتی قاتل را بی گناه وقهرمان نشان می‌دهند

 5. واردات 424 خودوری قاچاق از بندرعباس/ مگر می‌شود هزاران دستگاه خودرو با قیمت بالا وارد شود، اما شبکه ای در کار نباشد؟/ تشریح آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر و حقوق‌های نجومی

 6. قانون عجیب ازدواج دختران در ژاپن

 7. بانوان ایرانی پس از ۳۷ سال به ورزشگاه راه یافتند

 8. مدرسه "معین" تعطیل شد/ تغییر مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

 9. برگزاری جلسه سوم رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج اعلام شد

 10. شهردار تهران خبرداد: افتتاح خط 7 مترو در شهریور ماه

 11. تغییر در نظام پرداختی به معلمان/ تدوین پیش نویس قانون مستقل استخدامی در آموزش و پرورش

 12. میزان بارش کشور در بهار 97/ کشور هنوز 26 درصد کمبود بارش دارد

 13. حجت‌الاسلام حسینی، استاد معروف اخلاق در خانواده درگذشت

 14. دارو گران می‌شود+ جزئیات

 15. لاریجانی: پیگیری بین المللی پرونده فاجعه منا باید ادامه پیدا کند

 16. وزیر بهداشت: دفترچه بیمه چک سفیدامضا نیست

 17. اعتماد مردم به کمیته امداد امام / افزایش ۳۰ درصدی زکات فطره/ جذب ۸۰ هزار حامی «ایتام» و «محسنین»

 18. آذری جهرمی گران‌فروشی ۵۵ درصدی موبایل در بازار را پذیرفت

 19. هزینه حج امسال با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد/ دلایل تفاوت قیمت کاروان‌ها

 20. مردانه باختیم/ واکنش کاربران فضای مجازی به شکست قهرمانانه ایران در مقابل اسپانیا

 21. واکنش چهره‌ها به باخت پیروزمندانه ایران در مقابل ستارگان اسپانیا +تصاویر

 22. دستور وزیر کشور به استاندار سیستان و بلوچستان درباره حادثه ایرانشهر

 23. توصیه‌ برترین‌های کنکور ۹۶ به داوطلبان آزمون سراسری ۹۷

 24. عرفانی خبر داد؛ آخرین وضعیت شیوع تب کنگو در کشور/ بیماری که جانتان را تهدید می کند

 25. قد کشیدن کودکان کار پشت چراغ قرمز زندگی!

آخرین عناوین