• تشریح برنامه های هفته مکتب انقلاب اسلامی 

    تشریح برنامه های هفته مکتب انقلاب اسلامی 

    گروه سیاسی الف،

    دبیر ستاد هفته مکتب انقلاب اسلامی ضمن تشریح برنامه های هفته مکتب انقلاب اسلامی گفت: به مناسبت سخنرانی ۱۲ آذر  رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۹،  برنامه هایی از ۱۲ تا ۱۸ آذر در سطح کشور اجرا خواهد شد.