• محور کندوان عصر جمعه به سمت کرج یکطرفه می شود

    محور کندوان عصر جمعه به سمت کرج یکطرفه می شود

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه محدودیت های ترافیکی از ظهر امروز در راههای استان اعمال شد، گفت: محور کندوان از عصر جمعه به سمت کرج یکطرفه می شود.