• گذری که برای شهروندان دردسرساز شد

    گذری که برای شهروندان دردسرساز شد

    گروه فرهنگی الف، 

    ماه گذشته بود که احمد مسجدجامعی در صحن علنی شورای شهر تهران درباره اجرای گذرصنایع دستی هشدار داده و گفته بود اجرای این طرح باید با مطالعات و بررسی های کارشناسی همراه باشد تا مبادا تجربه خیابان ۱۷ شهریور در این مسیر تکرار شود.