• بهترین کتاب برای آشنایی با فلسفه

    بهترین کتاب برای آشنایی با فلسفه

    دکتر علی غزالی‌فر*، 

    چند روز پیش، خیلی اتفاقی کتاب‌های جدید‌ فلسفه ۱و۲ دبیرستان را دیدم که ظاهرا دو سه سال بیشتر نیست که منتشر شده‌اند. فقط خواندن چند صفحه از  این کتاب‌ها کافی بود که من مبهوت شوم. حقیقتا چندبار چشم‌هایم را مالیدم. این غیرممکن است!