•  رژیم غذایی گیاه‌خواری؛ خوب یا بد؟!

    رژیم غذایی گیاه‌خواری؛ خوب یا بد؟!

    گروه سلامت الف، 

    یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: رژیم غذایی گیاه‌خواری انواع مختلفی دارد که هر کدام از این نوع‌ها فواید و ضرر‌های خاص خود را دارد.