• سوالات آزمون آیین نامه رانندگی و مراحل اخذ گواهینامه

    سوالات آزمون آیین نامه رانندگی و مراحل اخذ گواهینامه

    گروه اجتماعی الف، 

    گرفتن گواهینامه رانندگی با توجه به هزینه های آن و سخت گیری های بجای راهنمایی و رانندگی روز به روز سخت تر شده و گواهینامه دار شدن دیگر به راحتی گذشته نیست. با این حال در این مطلب قصد داریم تا راهکاری برای قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی و آزمون شهری رانندگی ارائه دهیم.