• باهنر: ممکن است لاریجانی گزینه شورای وحدت شود!

    باهنر: ممکن است لاریجانی گزینه شورای وحدت شود!

    سیاسی، 

    علی رغم اظهار نظر باهنر مبنی بر اینکه لاریجانی می تواند گزینه شورای وحدت باشد، ولی به گفته سیدرضا تقوی نماینده جامعه روحانیت در این شورا، هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.