• 3 محاصره 3 ناکامی

  3 محاصره 3 ناکامی

  گری سیک، 

  گری سیک* در مقاله‌ای در نشریه آمریكایی لوبلاگ به ناکامی های آمریکا در محاصره اقتصادی سه کشور خاورمانه توسط آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد : هیچ یک از سه محاصره خاورمیانه اهداف اولیه را محقق نمی کند و امکان پایان سریع تمام آنها وجود دارد اما اربابان محاصره نمی خواهند هیچ اشتباهی را بپذیرند .

 • واکنش معنی دار مشاور جیمی کارتر به تحریم ظریف

  واکنش معنی دار مشاور جیمی کارتر به تحریم ظریف

  گروه جهان الف،