• زجرکش کردن یک گاو در مراسم گاوبازی

  زجرکش کردن یک گاو در مراسم گاوبازی

  گروه ویدئو الف، 

  مراسم گاوبازی در اسپانیا یکی از رسوم سنتی این کشور به حساب می‌آید. در این مراسم، گاو با چندین نیزه زخمی می‌شود تا قدرت و توان خود را در برابر گاوباز از دست بدهد. گاوباز در پایان این نمایش وحشیانه‌، نیزه را تا انتها در بدن گاو فرو می‌کند تا این حیوان زبان بسته پس از زخم‌های فراوان و اذیت و آزاری که از طرف سایر گاوبازها می‌بیند، جان دهد. گاوبازی همواره با اعتراض حامیان حقوق حیوانات همراه بوده است.

 • گاوبازی در کلمبیا

  گاوبازی در کلمبیا

  گروه عکس الف، 

  شرکت کنندگان در این مسابقه از هیچ لباس محافظی در مقابل شاخ‌های تیز این گاوها استفاده نمی‌کنند، مسابقات گاوبازی در کلمبیا یکی از بدترین مسابقات بین گاوهای وحشی و انسان هاست که همیشه تلفات زیادی به همراه داشته است. گاوبازان با تکان دادن پارچه‌ای قرمز رنگ گاوها را عصبانی کرده و با نیزه به آن حیوان حمله می‌کنند.

 • گاوبازی به سبک هندی

  گاوبازی به سبک هندی

  گروه عکس الف، 

  در بعضی کشورهای جهان جشنواره‌هایی برای مبارزه با گاو‌های وحشی وجود دارد که هند نیز یکی از این کشورها است. ایالات تامیل نادو در جنوبی‌ترین قسمت این کشور واقع شده که این مراسم را به سبک خود انجام می‌دهد تیم‌ها پس از مبارزه با گاوها باید دست و پای آن‌ها را بسته و تحت اختیار بگیرند. آن جا نیز همیشه تعدادی زیادی زخمی و کشته بر جای می‌گذارد.

 • آتش زدن شاخ گاو در جشنواره‌ای در اسپانیا

  آتش زدن شاخ گاو در جشنواره‌ای در اسپانیا

  گروه ویدئو الف، 

  با وجود مخالفت مدافعان حقوق حیوانات و ممنوعیت این عمل همچنان در جشنواره‌ها، شاخ گاو نر را آتش می‌زنند