آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • تاثیر ورزش های قدرتی بر کیفیت زندگی

    تاثیر ورزش های قدرتی بر کیفیت زندگی

    گروه سلامت الف، 

    تمرینات قدرتی نوعی از تمرینات بدنی هستند که با تمرکز بر انقباض عضلات باعث افزایش قدرت و استقامت و اندازه عضلات می‌شود.