• باز هم پیامک‌های کلاهبرداری کارت سوخت!

    باز هم پیامک‌های کلاهبرداری کارت سوخت!

    گروه حوادث الف، 

    پس از اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، عده‌ای اقدام به سوءاستفاده از افراد کرده‌اند و با ارسال پیامک‌هایی در خصوص کارت سوخت، حساب شهروندان را صفر می‌کنند.