• پیگیری زمان سارق

    «نظم زمان»؛ کارلو روولی؛ ترجمه مزدا موحد، نشر نوپیگیری زمان سارق

    آرش محسنی، 

    کتاب شگفت‌انگیز «کارلو روولی» به نام «نظم زمان» کتابی است که برای همین لحظه نوشته شده است؛ لحظه‌ای که می‌خواهید کارهای‌تان را زمین بگذارید و در این باریک‌ترین و عجیب‌ترین نکته‌ی آفرینش سیر کنید: «زمان»