آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
 • از اسطوره تا سوسیالیسم به زبان ساده

  «جنونِ قدرت و قدرتِ نامشروع»؛ دکتر محمدرضا سرگلزایی؛ نشر قطرهاز اسطوره تا سوسیالیسم به زبان ساده

  محبوبه زمانیان، 

  اثر حاضر از آن دسته کتاب‌هایی است که بهانه‌ای برای نخواندن آن باقی نگذاشته است. حجم کم کتاب نتوانسته است از کیفیت آن بکاهد. موضوع مهم‌تر این است که سبک آن تلفیقی از بررسی و نقد در قالب روایت و شیوه‌ای حکایت‌گونه است

 • بگو چیست کار؟

  «عامل انسانی؛ هوش انسان در کار»؛ کریستف دژور، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر علمی و فرهنگیبگو چیست کار؟

  محبوبه زمانیان، 

  تصمیم دارم در همین ابتدا اعتراف کنم. اعتراف به این‌که هنگامِ مطالعۀ این کتاب بارها تصوّر می‌کردم ذهنِ من در مقابل ذهنِ تیز و باریک‌اندیش نویسنده، مانند ذهن کسی است که تنها تجربۀ او از آسمان، دیدن خورشید عالم‌سوز یا ماهِ جهان‌تاب بوده است

 •  نشانه‌شناسیِ شهر در فرهنگنامۀ زنانه و مردانه

  «شهر و جنسیت»؛ هلن جارویس، پاولا کانتور و جاناتان کلاک؛ ترجمه محمود شارع پور؛ نشر علمی و فرهنگی نشانه‌شناسیِ شهر در فرهنگنامۀ زنانه و مردانه

  محبوبه زمانیان، 

  ممکن است بپرسید چه ضرورتی در شناختِ ابعاد مختلف شهرمان وجود دارد. ممکن است تصور کنید بررسی و واکاوی در این موضوع وظیفه و دغدغه‌ی متخصصین جامعه‌شناسانِ شهری و سیاست‌گذاران شهری است. اما "آگاهیِ دیدگاهی" چیز دیگری می گوید