• آیا خودروها ما را جابه‌جا می‌کنند؟

  «انرژی و عدالت»؛ ایوان ایلیچ؛ ترجمه: محمدعلی موحد؛ نشر نوآیا خودروها ما را جابه‌جا می‌کنند؟

  دکتر علی غزالی‌فر*، 

  ایوان ایلیچ نه تنها مخالف سرسختسنت‌های مدرن است، بلکه اساسا با انواع خودرو، بنزین و دور دور مشکل جدی دارد. از نظر او استفاده گسترده از خودروی شخصی، سوخت‌های فسیلی و عادت به جابه‌جایی با انواع وسائل نقلیه همه چیز را نابود خواهد کرد

 • داستان فراز و فرود بزرگترین اقتصاد دنیا

  «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد: یک داستان واقعی»؛ پیتر شف و اندرو شف؛ ترجمه حمیدرضا ارباب؛ نشر نیداستان فراز و فرود بزرگترین اقتصاد دنیا

  دکتر علی سرزعیم*، 

  کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد یک داستان واقعی» تلاشی است تا به مردم آمریکا و دیگر مردم جهان توضیح دهد که چطور شد اقتصاد آمریکا مسیر رشد و شکوفایی را شروع کرد اما نهایتا کار به آنجا رسید که این اقتصاد دچار بحران مالی شد و حجم بدهی‌های خارجی آن به سطحی رسیده که بازپرداخت آن محل تردید است