• روایتِ فارسیِ یکی از حماسه های منثورِ کهن

  «بطال نامه»؛ تصحیح و تحقیق: میلاد جعفرپور؛ نشر علمی و فرهنگیروایتِ فارسیِ یکی از حماسه های منثورِ کهن

  حمیدرضا امیدی‌سرور، 

  بطال نامه سرآغاز و نقطۀ شروع یک سلسله از راویت های مشهور حماسی-مذهبی منثور بوده که قهرمان آن تحت عنوان غازی (مجاهدان مسلمان وفادار به اسلام) معرفی می شوند، روایتی  دوران ساز تلقی می شود. پهلوانِ این متن حماسی، اغلب به تنهایی به مقابله با امپراتوری بیزانس برخاسته و صلیبیون را شکست می دهد.

 • تفرّجی در روضه غنّا

  «خرده مینا برخاک»؛ به‌کوشش داوود غفارزادگان؛ کتاب نیستانتفرّجی در روضه غنّا

  مانی ارجمند، 

  «خرده مینا برخاک» گزیده‌ای است از متون کلاسیک فارسی از منظر دید یکی از داستان نویسان با تجربه ایرانی انتخاب و روایت شده که همین نکته از جمله مزایای این مجموعه محسوب می شود چرا که کیفیت کار نیز نشان از درک و رعایت ضرورت‌های مورد اشاره دارد