• نسخه ‌به‌دست داخل داروخانه

  نسخه ‌به‌دست داخل داروخانه

  احمد راسخی لنگرودی،

  امروز نسخه‌به‌دست سروکارم با یکی از داروخانه‌هایی افتاد که روزگاری کتابفروشی بود ؛ بالغ بر سه دهه و من نیز مشتری دائمی‌اش. سال پیش، آن کتابفروشی از کم‌لطفی مشتریان مفتخر به امتیاز داروخانه شد! با تابلویی پرزرق و برق که پنداری به آن کتابفروشی سابق فخر می‌فروخت! آری، این مکان روزگاری کتاب‌های خوش قد و قامت درون قفسه‌هایش بود و امروز درون همان قفسه‌های چوبی جعبه‌های ریزاندام دارو.

 • برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها چه کنیم؟

  برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها چه کنیم؟

  منصور یاقوتی می‌گوید: برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها به معلم‌هایی نیاز داریم که ادبیات کودک را بشناسند و وقت خود را برای پرورش کودکان بگذارند.