• کاهش مصرف لبنیات به‌ دلیل گرانی

    کاهش مصرف لبنیات به‌ دلیل گرانی

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات باعث کاهش مصرف این ماده غذایی شده است درخصوص سیاست‌های لازم برای افزایش مصرف لبنیات در کشور توضیحاتی ارائه کرد.