•  فرار به‌موقع یک کارگر چینی از حادثه

    فرار به‌موقع یک کارگر چینی از حادثه

    جرثقیل مشغول تخلیه بار یک کامیونت در چین بود که حادثه‌ای رخ داد. ستون بزرگ ۱۰ تنی روی کامیونت از داخل زنجیر جرثقیل خارج شد و روی زمین افتاد. کارگری که نزدیک ستون ایستاده بود به‌موقع از مهلکه گریخت و جان خود را نجات داد.