• صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع می‌شود

    صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع می‌شود

    گروه اقتصادی الف، 

    صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.