• در خرداد چقدر چک برگشت خورد؟

    در خرداد چقدر چک برگشت خورد؟

    گروه اقتصادی الف، 

    حدود ٦١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ٩٨، در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.