• دعوت روحانی از همه برای چالش لبخند

    دعوت روحانی از همه برای چالش لبخند

    گروه ویدئو الف، 

    رئیس جمهور: همه هنرمندان، دانشمندان، روانشناسان و همه کسانی که می‌توانند برای مردم لبخند به ارمغان بیاورند به فضای مجازی بیایند.