• کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

    کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

    دکتر عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گروه سیاسی الف،