• هدیه پوتین به پادشاه سعودی

    هدیه پوتین به پادشاه سعودی

    گروه عکس الف، 

    ولادمیر پوتین در جریان سفر به عربستان، یک شاهین نادر از نژاد روسی را به شاه سعودی هدیه داد.