• از مخفی‌گاه روسای جمهور آمریکا چه می‌دانیم؟

    از مخفی‌گاه روسای جمهور آمریکا چه می‌دانیم؟

    گروه جهان الف، 

    فرار دونالد ترامپ به مخفی‌گاه زیرزمینی کاخ سفید بعد از هجوم معترضان به قتل شهروند سیاهپوست این کشور به پشت در این کاخ، موجب شد تا موضوع پناهگاه معروف روسای جمهور آمریکا بار دیگر مطرح شود.