• طرح برخورد با خانه‌های مجردی

    طرح برخورد با خانه‌های مجردی

    گروه عکس الف، 

    طرح برخورد با خانه‌های مجردی که به پاتوق معتادان و مجرمان تبدیل شده بود، در محلات اطراف میدان امام حسین در دستور کار پلیس قرار گرفت و این طرح با هماهنگی مرجع قضایی اجرایی شد.