• سه بانک دیگر هم ابربدهکارهای خود را معرفی کردند

    سه بانک دیگر هم ابربدهکارهای خود را معرفی کردند

    گروه اقتصادی الف،

    در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، پس از بانک ملی، سه بانک کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.