• ارسال پرونده پزشک تبریزی به دیوان عالی کشور

  ارسال پرونده پزشک تبریزی به دیوان عالی کشور

  گروه حوادث الف، 

  وکیل مدافع علیرضا صلحی - پزشک تبریزی که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دیوان عالی کشور نقض و در دادگاه بدوی مجددا به قصاص محکوم شده است - از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی خبر داد.

 • سرانجام پرونده پزشک تبریزی چه شد؟

  سرانجام پرونده پزشک تبریزی چه شد؟

  گروه حوادث الف، 

  وکیل مدافع علیرضا صلحی پزشک تبریزی گفت: پس از رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رای بدوی در تبریز و صدور حکم قصاص، در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض کردیم.

 • دادگاه حکم به قصاص پزشک تبریزی داد

  دادگاه حکم به قصاص پزشک تبریزی داد

  گروه حوادث الف، 

  وکیل مدافع علیرضا صلحی - پزشک تبریزی که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دیوان عالی کشور نقض شده بود - گفت: پس از رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رای بدوی در تبریز، مجددا دادگاه رای به قصاص و پرداخت دیه داده است.