• پرچم‌گردان اسرائیل در تهران دستگیر شد

    پرچم‌گردان اسرائیل در تهران دستگیر شد

    فردی که با انگیزه عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام به نمایش پرچم رژیم صهیونیستی در میدان آزادی و بزرگراه امام علی(ع) کرده بود، دستگیر شد.