• انفجارِ رسوایی های "دونالد ترامپ"

    جهان در سالی که گذشت/۲انفجارِ رسوایی های "دونالد ترامپ"

    گروه جهان الف،

    در سال گذشته، دونالد ترامپ کلکسیونی از رسوایی ها را در چهارچوب معادلات سیاسی و اجتماعی آمریکا به بار آورد. رسوایی هایی که در نوع خود واقعیت های عینی و قابل توجهی از آمریکا را پیش چشم جهانیان قرار دادند.