• پرونده عاملان قتل وحید مرادی روی میز قضات

    پرونده عاملان قتل وحید مرادی روی میز قضات

    گروه حوادث الف، 

    پرونده عاملان قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به زودی به آن رسیدگی شود. رسیدگی به این پرونده از یازدهم تیر سال ۹۷ به دنبال درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر آغاز شد.