• احتمال نبش قبر میترا استاد برای معاینه دوباره جسد

    احتمال نبش قبر میترا استاد برای معاینه دوباره جسد

    گروه اجتماعی الف، 

    قاضی از کارشناس پزشکی‌قانونی درباره عدم آسیب به استخوان جناق میترا استاد با وجود اصابت گلوله سؤال کرد که وی گفت: به گفته پزشکی که اولین‌بار جسد را معاینه کرد، ممکن است به‌علت خون‌آلود بودن جسد ثبت نشده باشد که می‌توان با نبش قبر آن را بررسی کرد.