• جودوی ایران رفع تعلیق شد

  جودوی ایران رفع تعلیق شد

  ورزشی، 

  فدراسیون جهانی جودو به صورت رسمی کلمه تعلیق را از کنار نام ایران حذف کرد.

 • جودوی ایران رفع تعلیق شد

  جودوی ایران رفع تعلیق شد

  ورزشی، 

  دادگاه حکمیت ورزش پس از تمدید چند باره پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران، سرانجام رای رفع تعلیق جودوی ایران را صادر کرد.

 • تاریخ جدید اعلام رای پرونده جودو ایران مشخص شد

  تاریخ جدید اعلام رای پرونده جودو ایران مشخص شد

  ورزشی، 

  دادگاه بین المللی ورزش بازهم رای نهایی در مورد پرونده جودو ایران را اعلام نکرد و زمان جدیدی را برای این اتفاق مشخص کرد.

 • رای پرونده جودوی ایران صادر شد

  رای پرونده جودوی ایران صادر شد

  گروه ورزشی الف، 

  دادگاه عالی ورزش رای خود را در خصوص پرونده تعلیق جودوی ایران صادر کرد و به طرفین مهلت ۳۰ روزه داد تا با یکدیگر توافق کنند.