• در مزارع مخفی "پرورش سوسک" چین چه خبر است؟!

    در مزارع مخفی "پرورش سوسک" چین چه خبر است؟!

    گروه ویدئو الف،

    پرورش سوسک در چین در مقیاسی عظیم انجام می شود. در حال حاضر، صدها مزرعه پرورش سوسک در چین وجود دارند و میزان تولید سوسک سالانه آنها از جمعیت جهانی انسان ها بیشتر است. حشرات تولید شده در این مزارع منحصر به فرد در تولید لوازم آرایشی، داروها و یا برای خوراک دام استفاده می شوند./ عصر ایران