• فرود همای سعادت بر فراز پارک ملی گلستان

    فرود همای سعادت بر فراز پارک ملی گلستان

    فرود هما (کرکس ریشدار) که در ادبیات ایران به عنوان نماد سعادت شناخته می‌شود بر فراز ارتفاعات پارک ملی گلستان توسط دوربین یحیی مرادی مسوول روابط عمومی این ذخیره گاه زیستکره ثبت شد.