• پایتخت دایناسور سازی جهان

    پایتخت دایناسور سازی جهان

    گروه عکس الف، 

    شهر زیگونگ در استان سیچوان پایتخت تولید دایناسور چین است. صدها شرکت دایناسور سازی در این شهر فعالیت دارند. ۸۵ درصد از درخواست‌های جهان در‌این‌باره از این شهر تامین می‌شود.