•  چه کسی جایگزینِ مرحوم سیامند رحمان می‌شود؟

    چه کسی جایگزینِ مرحوم سیامند رحمان می‌شود؟

    گروه ورزشی الف، 

    کمیته ملی پارالمپیک برای عدم تضییع سهمیه کسب شده توسط مرحوم سیامند رحمان و استفاده از آن در بازی‌های پارالمپیک توکیو، در زمان مقرر اقدام لازم برای معرفی ورزشکار جایگزین را انجام خواهد داد.