آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • فقط ۲ سال گذشت...

    فقط ۲ سال گذشت...

    گروه سیاسی الف، 

    ۲ سال پیش مثل این روزها حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مقام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی داده بودند، برخی از آنها را بازخوانی کردیم.