• سوریه: ایران را تنها نمی‌گذاریم

    سوریه: ایران را تنها نمی‌گذاریم

    گروه جهان الف، 

    وزیر خارجه سوریه با بیان این که باید از قانون سزار به عنوان فرصتی برای تحقق خودکفایی استفاده کرد، از آغاز اقداماتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا خبر داد.