• دلیل ورشکستی ۸۰ درصد از شهرداری‌های کشور

    دلیل ورشکستی ۸۰ درصد از شهرداری‌های کشور

    گروه اقتصادی الف، 

    مدیرکل دفتر عمران و توسعه شهری شهرداری و دهیاری‌های کشور گفت: ۸۰ درصد از شهرداری‌های سطح کشور به دلیل روزمرگی و نداشتن برنامه بلند مدت ورشکست هستند.