• عوارض استروئید آنابولیک در زنان ورزشکار

    عوارض استروئید آنابولیک در زنان ورزشکار

    گروه سلامت الف، 

    یک فیزیولوژیست ورزشی با اشاره به عوارض جانبی مصرف داروهای استروئید آنابولیک با هر درصدی از خواص آندروژنیک (مردکننده) روی بدن زنان، گفت: تجویز این داروها توسط مربی برای بانوان تخلف آشکار است و فقط جنبه سودجویی دارد.