• امشب، واریز حقوق دی ماه بازنشستگان کشوری

    امشب، واریز حقوق دی ماه بازنشستگان کشوری

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق دیماه بازنشستگان و موظفین این صندوق تا ساعت ۲۴ امشب (یکشنبه ۲۹ دیماه ۹۸) خبر داد.