• چه عواملی منجر به سقوط هواپیمای تهران-یاسوج شد؟

    چه عواملی منجر به سقوط هواپیمای تهران-یاسوج شد؟

    گروه اقتصادی الف، 

    گزارش کارشناسان رسمی دادگستری درباره سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج حاکی است علی رغم گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در مقصر دانستن خلبانان، آنها تنها ۵ درصد مقصر بوده اند.